Retningslinjer frifondmidler

Pinse Ung

Pinse Ung

Frifondmidler er pengene dere som lokal gruppe mottar gjennom Pinse Ung. For å være en del av frifond-ordninger forplikter både dere som gruppe og vi som sentralledd oss til et knippe retningslinjer. Hele intensjonen med frifond, er at det skal skape aktivitet i den enkelte barne- og ungdomsgruppe – for barn og unge!

Disse retningslinjene er nå oppdatert av Pinse Ung-styret og tydeliggjort for at det skal være lettere å se hva dere som lokalgruppe må oppfylle, og hva vi som sentralledd må ha på plass for å få forvalte midlene. I hovedsak handler dette om:
– Pengene skal kun gå til den gruppen som har mottatt dem. Gruppen selv bestemmer hva de skal brukes til, og sørger for å bruke dem opp og rapportere for dem innen fristen (31. august påfølgende år).
– For å ha rett på midlene, må gruppen ha en selvstendig økonomi, ha valgt vedtekter og eget styre der det er krav om styre.

  • Pengene skal kun gå til den gruppen som har mottatt dem. Gruppen selv bestemmer hva midlene skal brukes til, og sørger for å bruke dem opp og rapportere for dem innen fristen (31. august påfølgende år).
  • For å ha rett på midlene, må gruppen ha en selvstendig økonomi, ha valgt vedtekter og eget styre der det er krav om styre.
  • Pengene kan ikke brukes til lønn, innsamlingsaktivitet, for å bygge egenkapital, utenfor Norge eller på rusmidler, alkohol og tobakk.

Dersom dere får assistanse fra administrasjonen i menigheten til å føre regnskapet, er det viktig at de som sitter med oppgaven vet dette om frifond-utbetalingen: Dette er øremerkede midler til den enkelte lokale gruppe, og de er rapporteringspliktige.