Før kurset starter

Den som skal holde kurset bør tenke på dette.

Et kurs om vold og seksuelle overgrep er et tungt og kanskje skummelt tema. Derfor er det viktig at vi er bevisst hvem og hva vi inviterer inn
i rommet. Det vil si, hvilke erfaringer deler vi rundt bordene? Minn deltakerne på å være bevisst med tanke på taushetsplikt, ovenfor medmennesker og seg selv.

Temaet kan også få tidligere opplevelser til overflaten hos enkelte. Dette skal ikke deles i plenum blant kursdeltakerne.

Kurset er ikke til for at vi som voksne skal dele opplevelser høyt foran alle, men for at barn og unge skal ha gode og trygge rammer i kirkene våre. Om det likevel skulles skje, er det viktig at vedkommende tar kontakt med profesjonell hjelp.

Hvordan sitter vi

Å snakke om temaet vold og seksuelle overgrep er utfordrende. Vi tror derfor at hvordan dere sitter i rommet under kurset vil kunne hjelpe dere.

Legg til rett for at deltakerne kan se hverandre i øynene istedenfor ryggen til personen foran seg. Vi oppfordrer derfor kursdeltakerne til å sitte i sirkler på 4-6 personer, med eller uten bord.

Mål

Det kan oppleves overveldende mye informasjon å ta til seg. Minn kursdeltakerne på at målet er ikke å huske mest mulig statistikk eller fakta, men at dere som kirke skal få en større forståelse og felles språk for temaet.

Ta pauser

Gi rom til 5 og 10-minuttere, og gjerne én litt lengre pause. Hvor du kan ta pauser er foreslått i kursoppbyggingen.

Før kurset starter

Bli kjent med videoene og spørsmålene

Før kurset tas er det viktig at kursansvarlig tar en gjennomgang
av kurset og oppfølging av ansatt i Pinse Ung. Målet er at du som ansvarlig har forstått hvordan kurset er lagt opp og kan være trygg på gjennomføring. Pinse Ung vil være tilgjengelig for spørsmål ved behov.

Rutinehåndbok

Kursansvarlig og ledelsen av kirken bør ha blitt komfortable med rutinehåndboken før kurset, da spørsmål kan oppstå fra deltakerne under kurset. Rutinehåndboken inneholder det mest essensielle fra kurset, og er ment som en “refresher” om det skulle være behov for det.

Forslag til gjennomføring av kurs

Her er et forslag til hvordan dere kan gjennomføre kurset, men det er opp til dere hvor lang tid dere setter av til diskusjon. Her er dere frie til å jobbe rundt forslaget. Det er likevel viktig at dere har en oversikt over hvor mange som kommer på kurset, og planlegger opplegget deretter. Timeplan ligger under vedlegg.

Tidsbruk

Vi kommer med et forslag på en 6 timers timeplan, men du som kursholder kan justere tiden etter deres behov. Husk at kurset må ha en varighet på minst 4 timer for å være godkjent i K-stud.

Hvem bør ta kurset?

Vi mener frivillige medarbeidere, ansatte og lederskap bør ta Trygge kirker. Det kan også være en verdi at ledere og frivillige tar kurset sammen for å vise at dette gjør vi sammen som kirke. Aldersmessig bør man være over 18 år for å ta kurset, men temaet bør snakkes om blant ungdom også.

Hvor ofte bør kurset tas?

Målet er at alle kirkens medarbeidere tar kurset ved jevne mellomrom. Derfor anbefaler vi at det noteres ned hvem som tar kurset, og når. Om dere får til å ha en årlig gjennomgang av kurset er det supert. Da får dere en oppdatering på temaet, og nye medarbeidere kommer raskt inn i rutinene deres.

Godkjent K-stud kurs

Trygge kirker har en godkjent studieplan i K-stud. Det betyr at du som kursholder kan fylle inn vedlagte Excel-lister og laste disse opp på din kirkes K-stud bruker.

For å kunne være berettiget til støtte må det være minimum 4 deltagere som har gjennomført minimum 75% av undervisningen. Minste timeantall for kurset må være 4 timer. Ved å melde inn kurset (max en gang pr. halvår.) får du som gruppe:

Pr. 19.06.23
Minimum 1000 kroner i støtte. Har dere kurs over 10 timer vil dere få 120 kroner i støtte pr time innrapportert.
Vi anbefaler på det sterkeste at dere fører deltagerlister og markerer hvor mange som er til stede. Rapporteringen dekker inn deler av kursets kostnad. Her er det også mulighet for å søke om tilrettelegging om det skulle være behov for det. Merk at dette bare utbetales en gang pr år. Slik at kirken vil måtte forskuttere evt. kostnader.