Frifondmidler på vei til dere!

Pinse Ung

Pinse Ung

All innsatsen dere har gjort med å hente inn kontingenter og sende inn årsrapporter for 2023 gir resultater! Denne uken har 466 lokale Pinse Ung-grupper fått tilsagnsbrev på mail, og utbetalingen av frifondmidler er utført.

Det er med stor begeistring vi dette året deler ut litt i overkant av 4,6 millioner kroner fordelt på 466 grupper. Det vil si at dere alle får en god del støtte for kontingentene dere har tatt inn. Støtten er øremerket den enkelte gruppe, og er med på å skapeengasjement og aktivitet. Vi håper dette kan være motiverende for å gjøre en ekstra innsats i arbeidet med å ta inn kontingent fra alle medlemmene dere har i gruppene denne høsten, og innen 31.desember.

Tilsagnsbrevet er sendt til den som sendte inn rapporten, og pengene utbetales til kontonummeret dere førte opp i årsrapporten for den aktuelle gruppa. Frifondmildlene tildeles gjennom Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) og Pinse Ung forvalter det på vegne av våre lokale grupper.

Husk at midlene skal brukes opp og rapporteres for innen 31. august 2024.Vi gleder oss til å høre alt det barn og unge i Pinse Ung-gruppene rundt omkring velger å bruke pengene på, og alt det kan skape av engasjement og aktivitet!