4,7 millioner frifondkroner på vei til dere

Elisabeth H. Eidevik

Elisabeth H. Eidevik

Innsatsen dere har gjort med å ta inn kontingent og sende inn årsrapporter for 2019 gir resultater! Denne uken har 457 lokale PBU-grupper fått tilsagnsbrev på mail, og pengene utbetales til konto så snart som mulig.

Tilsagnsbrevet er sendt til den som sendte inn rapporten, og pengene utbetales til kontonummeret dere førte opp i årsrapporten for den aktuelle gruppa. Frifondmildlene tildeles gjennom Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) og Pinse Ung forvalter det på vegne av våre lokale grupper. Grunnstøtten dere får tildelt per tellende medlem er kr 250,-

Det er med stor begeistring vi dette året topper den summen med ekstra 80,- pr tellende medlem i tellende grupper. Det vil si at dere alle får en god del ekstra støtte for kontingentene dere har tatt inn. Vi håper dette også kan være motiverende for arbeidet det er å ta inn kontingent fra alle medlemmene dere har i gruppene denne høsten.

Husk at midlene skal brukes opp og rapporteres for innen 31. august 2021.Vi gleder oss til å høre alt det barn og unge i PBU-gruppene rundt omkring velger å bruke pengene på, og alt det kan skape av engasjement og aktivitet!