4,5 millioner frifondkroner på vei til dere

Pinse Ung

Pinse Ung

All innsatsen dere har gjort med å hente inn kontingenter og sende inn årsrapporter for 2020 gir resultater! Denne uken har 475 lokale Pinse Ung-grupper fått tilsagnsbrev på mail, og utbetalingen av frifondmidler er på vei til din gruppe.

Det er med stor begeistring vi dette året deler ut hele 4,5 millioner kroner fordelt på 475 grupper. Det vil si at dere alle får en god del støtte for kontingentene dere har tatt inn. Støtte som er med på å skape engasjement og aktivitet i den enkelte lokale gruppe. Vi håper dette kan være motiverende for å gjøre en ekstra innsats i arbeidet med å ta inn kontingent fra alle medlemmene dere har i gruppene denne høsten.

Tilsagnsbrevet er sendt til den som sendte inn rapporten, og pengene utbetales til kontonummeret dere førte opp i årsrapporten for den aktuelle gruppa. Frifondmildlene tildeles gjennom Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) og Pinse Ung forvalter det på vegne av våre lokale grupper.

Husk at midlene skal brukes opp og rapporteres for innen 31. august 2022.Vi gleder oss til å høre alt det barn og unge i Pinse Ung-gruppene rundt omkring velger å bruke pengene på, og alt det kan skape av engasjement og aktivitet!