Tro og hverdag

Tilhørende ressurser

Dette innholdet er ikke tilgjengelig for din bruker

Kjøp lisens

Tro og hverdag – introduksjon

01 Du kan påvirke tankene dine

01 Du kan påvirke tankene dine – Powerpoint

Kahoot: Du kan påvirke tankene dine

02 Forventningspress

02 Forventningspress – Powerpoint

Kahoot: Forventningspress

03 Hva skal vi med følelser

03 Hva skal vi med følelser – Powerpoint

Kahoot: Hva skal vi med følelser?

04 Hvordan håndtere stress

04 Hvordan håndtere stress – Powerpoint

Kahoot: Hvordan håndtere stress

05 Hvordan få bedre selvbilde

05 Hvordan få bedre selvbilde – Powerpoint

Kahoot: Hvordan få bedre selvbilde?

06 Avhengig

06 Avhengig – PowerPoint

Kahoot: Avhengig

07 Kroppen

07 Kroppen – PowerPoint

Kahoot: Kroppen

08 Vennskap

08 Vennskap – PowerPoint

Kahoot: Vennskap

09 Vaer modig – PowerPoint

Kahoot: Modig

10 Finn mening i hverdagen

10 Finn mening i hverdagen – PowerPoint

Kahoot: Finn mening i hverdagen