Politiattest

Vi vil at alle Pinse Ung sine grupper skal være trygge arenaer for barn og ungdom, derfor skal alle ledere fremvise politiattester

Har dere barne- og ungdomsgrupper som er registrert i Pinse Ung? Da må dere få fremvist politiattest på alle ledere og frivillige som jobber blant barn og unge.

Vi har laget en kort fremgangsmåte som viser hva dere som menighet må gjøre.
1. Menigheten utnevner én kontaktperson som er politiattestansvarlig, og evt vara, som lager en oversikt over ledere det skal kreves fremvisning av politiattest fra.

Sjekkpunkter på om en leder/tillitsperson må fremvise politiattest:
Svarer du ja på disse sjekkpunktene er du forpliktet til å fremvise politiattest. 
– Er du frivillig leder eller ansatt i Pinse Ung, lokalt eller sentralt?
– Har du et tillits- eller ansvarsforhold ovenfor mindreårige eller utviklingshemmede i menighetssammenheng?
– Er du over 15 år?
– Er du i en posisjon over noe tid som muliggjør overgrep?

2. Kontaktpersonen, og evt vara, skriver under en taushetserklæring som sendes post@pinseung.no

3. Kontaktpersonen fyller ut en bekreftelse på formålet med attesten. Skjemaet finner du her.
I punkt 3, “Stilling/oppdrag” skrives feks “Tillitsverv i vårt frivillige barne- og ungdomsarbeid.
I punkt 7, “Lovhjemmel om politiattest” skrives “Forskrift om Politiregisterforskriften § 34-1”
I punkt 8, “Formål med attesten” skrives “Frivillige organisasjoner”.

4. Ledere/tillitspersoner over 18 år søker elektronisk om politiattest. Husk å legge ved bekreftelse på formål. Fremgangsmåte for å søke finnes her.
Er søkeren under 18 år, husk da at du også må ha foreldre sin underskrift. Det skjemaet finner du her.

5. Når søkeren har mottatt politiattesten, skal denne fremvises menighetens kontaktperson som noterer dato, og returnerer attesten til søkeren.

6. Dersom politiattesten har en merknad, skal daglig leder i Pinse Ung umiddelbart kontaktes. Einar Myreng: 950 05 008.

Hvor ofte skal politiattest fornyes? Hva består taushetsplikten i? Hvilket ansvar har kontaktpersonen?

Svarene på dette finner du i veiledningsskrivet øverst på siden, der vi begrunner kravet om politiattest, og utdyper forslag til rutiner knyttet til innhenting og bruk av politiattester i Pinse Ung-grupper.
Les spesielt punktene under “Rutine for å lokal politiattest-ansvarlig” (s. 4-5).