Tre fantastiske, innholdsrike, utrustende og inspirerende dager for deg som leder i Nova Spektrum Lillestrøm. Tre dager laget for deg, din forsamling og din kirke. Velkommen!

Led 23


Program

TORSDAG

12.00 Fagdag
15.30 Registrering åpner
16.30 Middag
19.00 Åpningsmøte: «Gud bygger sin kirke»

FREDAG

09.00 Sesjon 1: «Trofasthet»
10.00 Sesjon 2: «Fundament»
12.00 Lunsj
14.00 Sesjon 3: «Fellesskapet
16.00 Middag
19.00 Kveldsmøte: «Jesus bygger sin kirke»

LØRDAG

09.00 Sesjon 4: «Spiritualitet del 1»
10.00 Sesjon 5: «Spiritualitet del 2»
12.00 Lunsj
14.00 Sesjon 6: «Forkynnelsen»
18.00 Kveldsmøte: «DHÅ bygger sin kirke»