Medlemsregistrering og kontingent

Medlemsregistrering

Man får kun støtte for tellende medlemmer. Tellende medlemmer må være under 26 år og frivillig ha betalt kontingent. I tillegg får grupper med minst 5 tellende medlemmer en ekstra grunnstøtte på 1000 kroner.

Pinse Ung får bevilget støtte fra det offentlige ut fra medlemstallet vårt, tellende og ikke-tellende. Dette kommer alle våre medlemsgrupper til gode fordi det ruster oss til å utvikle verktøy, skape nettverksarenaer og opprettholde ansettelser sentralt. Altså er det nyttig for oss og alle de andre medlemsgruppene at også de ikke-tellende medlemmene i deres grupper inkluderes når dere skal sende inn årsrapporten.

Merk: Medlemmer må godkjenne sitt medlemskap i Pinse Ung før de føres inn. Er de allerede medlemmer fra tidligere år, trengs det ikke ny bekreftelse på dette.

Kontingent

Kontingent taes inn fra så mange medlemmer som mulig i løpet av hvert år. Som nevnt er dette et av kriteriene for å være en tellende medlem.

Infoen dere må notere når dere fører inn nye medlemmer er
– fullt navn – gateadresse – postnummer og sted – fødselsår – betalt sum – betalingsmåte – samtykke
Er medlemmet under 15 år: Samtykke fra foresatte om medlemsskap fram til medlemmet eller foresatt gjør en utmelding.
Er medlemmet over 15 år: Samtykke om medlemsskap fram til man selv melder seg ut.
Lagre alle kontingentinnbetalinger som et eget bilag til deres interne regnskap.
Samtykket trengs ikke innhentes for hver gang et medlem betaler kontingent, kun når det melder seg inn for første gang.

Kontingenten må være minimum 50kr per medlem hvert år, og hentes inn før 31.12 for å kunne sende inn årsrapport det påfølgende året, senest 15. mars.

Årsrapporten for 2023 vil være tilgjengelig fra 01.12.2023, og dere kan først da begynne å legge inn informasjon om medlemmer og kontingentinnbetalinger for 2023.

Hva gjør jeg?

Det er mange ulike måter å ta inn kontingent fra deres medlemmer på. Her kommer noen eksempler:

  1. Ta inn kontingent i sammenheng med et betalt arrangement. (Husk at hver enkelt/foresatte må godkjenne medlemskapet).
  2. Gi ut et kult telefondeksel til alle som betaler kontingent.
  3. Legg til en 50-lapp ved salg av tskjorter/wristband/andre effekter
  4. Gi et skriv til alle foreldre på søndagsskolen som forklarer dem hva kontingentinnbetaling og medlemskap i en Pinse Ung-gruppe betyr. Be dem ta med 50kr neste søndag.
  5. Om dere bruker Vipps i kirken, be ungdom/foreldre sende inn kontingenten på 50kr, merket med navn på medlemmet og navn på gruppa. Når bekreftelsesmeldingen har ankommet, kan denne vises frem og vedkommende blir registrert som betalende medlem. 
  6. Gi ut fakturaer som forklarer hva kontingentinnbetaling og medlemskap betyr til ungdommer eller foreldre slik at de slipper å huske kontanter. Dette må da skje i nært samarbeid med økonomiavdelingen i kirken slik at man får fulgt opp hvem som betaler og dermed fører dem inn som betalende medlemmer i medlemsdatabasen til Pinse Ung.
  7. Meld deg inn, få en gratis brus i kiosken.