Royal Rangers

Royal Rangers er et suverent tilbud til barn og unge både med og uten menighetsbakgrunn. Royal Rangers bygger på en grunntanke om at alle sider ved mennesket er viktig; fysisk, psykisk, åndelig og sosialt.

Vi tilbyr et pedagogisk undervisningsmateriell som sikter på å utruste barn og unge til å bli forvaltere både av eget liv, naturen, bibelens sannheter og sine omgivelser. I tillegg er det tilpasset alle aldersgrupper og følger barnas utvikling fra start-ranger (2. klasse) til de eldste (15-18-åringer). Royal Rangers tilbyr også kursing for å utruste speiderledere med kunnskap og ferdigheter til å være gode og trygge forbilder for barna.

Gjennom aktivt å bruke naturen rundt oss som en del av arbeidet, senkes terskelen for nye barn og unge til å bli med. Gjennom ulike aktiviteter legger vi gode rammer for å bygge sterke relasjoner mellom barna og mellom barn og ledere.

Last gjerne ned heftene vi har laget for hvordan du enten kan starte en speidergruppe, eller starte med familiespeiding ut i fra din kirke. Ta gjerne kontakt med oss om det er noe du ønsker å finne ut av om speideren.

Interessert i å starte Speider gruppe?

Send oss en e-post så tar vi kontakt med deg for å se hvordan vi kan starte en gruppe i din kirke

Royal Rangers