Det skal være lett å starte med aktivitet

5 er nok er Pinse Ungs nyeste ressurs. 5 er nok er både et aktivitetshefte og en overordnet tanke om barne- og ungdomsarbeid. 

Har du planlagt et arrangement eller lignende, og endt opp med å avlyse fordi det har kommet for få påmeldinger? Det var for få til å gjennomføre det man hadde i tankene. Vi tror denne tanken kan ligge litt ubevisst i oss når vi tenker på barne- og ungdomsarbeid. “Det blir ikke ungdomsmøte med bare noen få stykker, vi har ikke nok folk til lovsangsteam.” “Vi bør være 15 stykker før vi setter i gang noe, da blir det sving på sakene.” “Vi mangler ressurser, barna får bli med på søndagsgudstjenesten.”

Til denne tanken velger vi å si at 5 er nok. Tre, fire og fem er nok! Tenk deg hvilket potensiale som ligger i en liten gjeng som samles og disippelgjøres. Hvis du tenker deg om, tror vi du vil se nettopp dette potensialet. Disippelgjøring, personlig vekst, relasjonsbygging, glede og mestring. 

Jesus hadde 12 mennesker ekstra nært på seg. Han har lovet oss at der to eller flere av oss er samlet, er Han midt i blant oss. La oss lære av hans eksempel!

Disippelgjøring, relasjonsbygging, glede og mestring begrenser seg ikke til et kirkebygg. Ofte kan vi tenke at barne- og ungdomsarbeid må være innenfor kirkens fire vegger. 5 er nok forsøker å løfte opp tanken om at barne- og ungdomsarbeid kan inneha mange ulike former.  
Vi tror du vil bli overrasket over ringvirkningene om du tenker at 5 er nok.

Last ned aktivitetsboken

5 er nok

Få hilsen og oppdateringer fra Pinse Ung!

Invalid email address

Legg til ansatte ved å bruke tekstfeltet i høyre kolonne.

Kontakt oss

Vi ønsker å komme i kontakt med alle våre barne- og ungdomsledere. Har du spørsmål eller innspill til ressurser du trenger i din lokale kirke, eller andre ting du ønsker å snakke med oss om, ta gjerne kontakt med oss, enten på telefon, e-post eller i kontaktskjemaet under: Tlf 468 26 872 / post@pinseung.no